Karjalaisten sijoittuminen 

Vuoden 1945 maanhankintalain mukainen sijoitussuunnitelma

Yksityiskohtaista tietoa Karjalaisten sijoittumisesta kunnittain saa mm. Leo Paukkusen kirjoittamasta tutkimuksesta: SIIRTOKARJALAISET NYKY-SUOMESSA, ilmestymisvuosi 1989. Tutkimus on Jyväskylän yliopiston yhteiskuntapolitiikan laitoksen tutkimuksia.

 

Paluu päävalikkoon
Paluu tulosivulle Back-napilla